Керівництво та структура

АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Ректор проф. д-р Марія Пришляк
Декан філософського факультету проф. д-р Лариса Дідковська
Декан факультету державних та економічних наук проф. д-р Мирослав Кий
Декан факультету україністики проф. д-р Тамара Гундорова
Канцлер д-р.  Євгенія Кізер
Секретар к.іст.наук Роман Тютенко

 


 

 

 

БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Директор бібліотеки та архіву маґ. Іванна Ребет
Працівник архіву о. Віктор Головач
Працівник бібліотеки маґ. Надія Хоманчук

ПРЕДСТАВНИКИ УВУ В УКРАЇНІ

Представник УВУ в Києві Олександр Гриневич 
Представник УВУ у Львові д-р Артем Кокош

ІНСТИТУТИ УНІВЕРСИТЕТУ У МЕЖАХ ОКРЕМИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Інститут соціальної та ринкової економіки в Україні

Директор інституту проф. д-р h.c. Гансюрґен Досс