Керівництво та структура

АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ


Ректор                                                                                                       проф. д-р Марія Пришляк

Декан філософського факультету                                                      проф. д-р Лариса Дідковська

Декан факультету державних та економічних наук                     проф. д-р Мирослав Кий

Декан факультету україністики                                                          проф. д-р Тамара Гундорова

Канцлер                                                                                                      д-р.  Євгенія Кізер 

Референт-перекладач                                                                           маґ. Христина Фрейер                    

 

ІНСТИТУТИ УНІВЕРСИТЕТУ У МЕЖАХ ОКРЕМИХ ФАКУЛЬТЕТІВ


ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Інститут соціальної та ринкової економіки в Україні

Директор інституту                                                                                проф. д-р h.c. Гансюрґен Досс
 

БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ УНІВЕРСИТЕТУ


Завідувач бібліотеки та архіву                                                           маґ. Іванна Ребет

Працівник архіву                                                                                   о. Віктор Головач

Працівник бібліотеки                                                                          Надія Хоманчук