Szkice o literaturze polskiej i ukraińskiej

Hans Rothe. Szkice o literaturze polskiej i ukraińskiej

Hans Rothe. Szkice o literaturze polskiej i ukraińskiej. – Siedlce-München: Instytut filologii polskiej i lingwistyki stosowanej universytetu przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, 2011.– 236 l.

Заходи для позиціонування Українського Вільного Університету як провідного центру україністичних студій в Європейському Союзі досягнули важливого етапу. На днях появилося спільне видання УВУ з Інститутом польської філології та прикладного мовознавства Природничо-гуманістичного Університету в Сєдльцах, Польща.

Видання, яке з‘явилося сьомим томом серії Colloquia Litteraria Sedlcensia, це «Нариси про польську і українську літературу» відомого німецького славіста Ганса Роте, професора Бонського університету та лауреата медалі УВУ за заслуги для україністики в німецькомовному світі.

Книжка є чепурно виданим томом величиною «велика вісімка» та обсягом у 236 стор. Передмову до неї під заголовком «Ганс Роте та європейська славістика ХХ ст.» написав проф. Роман Мніх.

Книжка складається з трьох частин «Основні проблеми славістики», «Нариси з полоністики» та «Нариси з україністики», які охоплюють 15 розвідок німецькою, польською, українською та російською мовами.

Для українського читача особливо цікавими будуть статті третього розділу. Вони охоплюють такі питання як духові основи українського націєтворення в ХVI – XVII ст., відносини між Україною і Європою з перспективи націєтворчих та націє-руйнуючих сил, вибрані питання з українсько-російських взаємин у давній літературі, вичерпний аналіз острозького «Голосіння» 1603 р., аналіз «Касандри» Лесі Українки та пошуки за новими напрямками в українській історії.

Нове видання призначене для фахівців, а також для студентів і широкого кола читачів. Воно є новим цінним внеском в україністику, яка усе ще чекає на те, щоб зайняти своє належне місце у світовій славістиці.

Це видання є черговим свідченням росту та зміцнення УВУ на шляху розбудови цього найстарішого українського приватного університету, який діє на базі німецького законодавства з повним збереженням академічної свободи. Здійснення цієї ініціативи можливе завдяки безперервному сприянню і підтримці Університету приватними жертводавцями.

Книга доступна для купівлі. Ціна: 20 Є

 

Ausgewählte Werke. Übersetzt aus dem Russisch von Roland Pietsch unter Mitarbeit von Günter Kollert

Jurkevyč Pamfil

Ausgewählte Werke. Übersetzt aus dem Russisch von Roland Pietsch unter Mitarbeit von Günter Kollert

Jurkevyč Pamfil. Ausgewählte Werke. Übersetzt aus dem Russisch von Roland Pietsch unter Mitarbeit von Günter Kollert. Mit einem Vorowrt von Maria O. Pryshlak. - München, 2017. - 344 S.
Порівняльна метода в науці права

Ребет Л. М.

Порівняльна метода в науці права

Ребет Л. М. Порівняльна метода в науці права. - К.-Мюнхен, Логос, 2017. -213 с.
Науковий збірник Українського Вільного Університету

Науковий збірник

Науковий збірник Українського Вільного Університету

Науковий збірник Українського Вільного Університету. - Мюнхен, 2016. - Т.21. - 296 с.
Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної оцінки

Miхаель Мозер

Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної оцінки

Міхаель Мозер. Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної оцінки / Переклав з німецької Володимир Кам'янець. – Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч.32. – Львів, 2012 (Серія "Історія мови"). – 328 с.
Концептуальні основи медіа-економіки

Олексій Хаб’юк

Концептуальні основи медіа-економіки

Олексій Хаб’юк. Концептуальні основи медіа-економіки: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Український Вільний Університет, 2012. – 180 с.
Збірник наукових праць. Вип. 1

ACADEMIA IUNIORA

Збірник наукових праць. Вип. 1

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 1. Мюнхен: Український Вільний Університет, 2013. - 220 с.
Вибрані твори

Григорій Сковорода

Вибрані твори

Hryhorij Skovoroda. Ausgewählte Werke / Eingeleitet und übersetzt aus dem Altukrainischen von Roland Pietsch. Mit einem Vorwort von Jaroslava Mel’nyk. München 2013. S.х +256.
Листи, статті, спогади

Франкіяна Василя Щурата

Листи, статті, спогади

Франкіяна Василя Щурата: листи, статті, спогади/ [упорядкув., передм., коментарі та покажчики Л. Козак; наук. ред. Я. Мельник]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 212 с.+ вкл.
Вибрані твори

Леся Українка

Вибрані твори

ЛесяУкраїнка. Вибрані твори/ Переклад з української мови на німецьку і післямова Ірини Качанюк-Спєх. Передмова Ярослави Мельник. – Мюнхен 2013. viii +316 с.
Каталог виставки // Katalog einer Ausstellung

Емма Андієвська // Emma Andijewska

Каталог виставки // Katalog einer Ausstellung

Емма Андієвська. Каталог виставки. Український Вільний Університет / Передмова Наталії Космолінської. Мюнхен 2013. 84 с. // Emma Andijewska. Katalog einer Ausstellung. Ukrainische Freie Universität / Mit einem Vorwort von Natalia Kosmolinska. München 2013. 84 S.
Науковий збірник Українського Вільного Університету Т. 19

Науковий збірник

Науковий збірник Українського Вільного Університету Т. 19

Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2014. – Т. 19. – 408 с. // Wissenschaft liches Sammelwerk der Ukrainischen Freien Universität. – München 2014. – Bd. 19. – 408 S.
Збірник праць. Війна і міжнародне право

Борис Вітошинський

Збірник праць. Війна і міжнародне право

Борис Вітошинський. Збірник праць. Війна і міжнародне право – Українська видавнича спілка ім. Ю.Липи, Київ 2014, 559 стор.
Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи

Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe

Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи

Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1-3 липня 2012 р.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2014. - 251 с.
Основні проблеми історії України (збірник праць)

Борис Крупницький

Основні проблеми історії України (збірник праць)

Борис Крупницький. Основні проблеми історії України (збірник праць) / - К.: Українська видавнича спілка ім. Ю.Липи, 2013.- с. 387
Науковий опис

Бібліотека Івана Франка

Науковий опис

Бібліотека Івана Франка: науковий опис - К., 2015.- 720 с.
Збірник наукових праць. Вип. 2

ACADEMIA IUNIORA

Збірник наукових праць. Вип. 2

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2. - Мюнхен: Український Вільний Університет, 2015. - 252 с.
Грецька філософія до Платона: Хрестоматія

Дмитро Чижевський

Грецька філософія до Платона: Хрестоматія

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І Передмова Роланда Піча. - Мюнхен, 2015. - Х+З86 с.