ПОЛОЖЕННЯ про конкурс письмових творчих робіт (есеїв)

1. Мета конкурсу.

     1.1. Конкурс ініційований Адміністрацією Українського Вільного Університету в рамках відзначення 100-річного ювілею Університету.

     1.2. Проведення Конкурсу спрямоване на підтримку критичного мислення в українському суспільстві щодо актуальних подій та позиції України в Европі.

2. Завдання Конкурсу:

     - залучення нових активних осіб в якості студентів до академічного кола УВУ;

     - підтримка в молоді оригінальної та креативної власної думки та критичного мислення;

     - поширення міжнародного досвіду на різні сфери наукового та суспільного життя України.

3. Оргкомітет конкурсу.

     3.1. Організатором конкурсу є Український Вільний Університет.

     3.2. Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет, уповноважений приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу.

4. Висвітлення Конкурсу

     4.1 Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на офіційному вебсайті УВУ та офіційній Фейсбук-сторінці Університету.

     4.2. Організатор оголошує про початок проведення Конкурсу через власний вебсайт та офіційну Фейсбук-сторінку Університету.

5. Терміни проведення конкурсу: 31 липня 2021.

6. Умови проведення Конкурсу:

     6.1. Участь у Конкурсі не має вікових обмежень.

     6.2. У Конкурсі беруть участь есеї українською та англійською мовою в електронному вигляді. Від одного автора приймається не більше одного есе обсягом 15-25 сторінок із наступним оформленням: формат - A4, орієнтація - книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx); поля - всі сторони - 2 см, вирівнювання тексту по ширині; шрифт - Times New Roman 14, інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см; нумерація сторінок не обов’язкова; посилання на літературу вказувати у виносках внизу сторінки.

     6.3. Есей потрібно надсилати на наступну електронну адресу: info@ufu-muenchen.de

     6.4. Крім творчої роботи учасник має вказати наступні данні: прізвище, ім’я, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, електронну адресу, назву навчального закладу, або місце роботи чи професію.

     6.5. Участь у Конкурсі можуть брати лише індивідуальні роботи. Колективні роботи не розглядатимуть.

     6.6. Всі права на творчу роботу залишаються за автором. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно з чинним законодавством. Публікація можлива лише з дозволу автора.

     6.7. Подані на Конкурс роботи не рецензуються та не повертаються.

7. Оцінка робіт та визначення переможців.

     7.1. Попередню оцінку конкурсних робіт на відповідність формальним правилам Конкурсу здійснює Оргкомітет Конкурсу. За результатами розгляду приймається рішення про допуск роботи до участі у Конкурсі.

     7.2. Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання робіт Журі. Журі складатиметься з деканів трьох факультетів та по два професори, експерти в кожній з дисциплін.

     7.3. Журі визначає 6 найкращих есе за наступними критеріями: глибина розкриття зазначеної теми; оригінальність та нестандартність мислення; композиційна цілісність; грамотність викладу.

     7.4. Результати Конкурсу будуть оголошені через офіційний вебсайт УВУ та офіційну сторінку УВУ в Фейсбуці. Переможцям Конкурсу будуть надіслані повідомлення електронною поштою.

     7.5. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок.

     7.6. Переможці отримують можливість безкоштовного навчання в УВУ на магістерській чи докторській програмі впродовж 5 семестрів.

     7.7. Найкращі роботи будуть опубліковані на офіційних ресурсах УВУ.

8. Фінансування Конкурсу

     8.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел не заборонених законодавством.

     8.2. Призовий фонд формується за рахунок УВУ та Фундації УВУ.

     8.3. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу.