In memoriam. Мойсей Фішбейн

Поділитися
In memoriam. Мойсей Фішбейн

Мойсей Фішбейн – український поет еврейського походження, лавреат премії Василя Стуса, громадський та культурний діяч і щирий патріот України, який завжди стояв на сторожі української мови та культури. Україна завжди відчувала його підтримку і в словах, і в справах. Завдяки його невтомній праці на перекладацькій ниві, українською мовою до нас заговорили твори Пауля Целяна, Райнера Марії Рільке, Гайнріха Гайне та Шарля Бодлера.

26 травня 2020 року цей син української землі відійшов у вічність. У пам’ять про Мойсея Фішбейна професор Північно-Західного університету (Northwestern University) в Чикаго та Українського Вільного Університету в Мюнхені Йоганан Петровський-Штерн написав статтю. Для Вашої уваги подаємо кілька цікавих уривків із неї. З повним англо- та україномовним текстом статті можете ознайомитися за наступним посиланням на сайті часопису «Критика»:

https://krytyka.com/ua/articles/vtrachene-spasinnya-i-yoho-zahyblyy-mesiya-vidiyshov-moysey-fishbeyn-1-hrudnya-1946-roku-26 (українською мовою)

https://krytyka.com/en/articles/failed-redemption-and-its-deceased-messiah-loss-moisei-fishbein-december-1-1946-may-26-2020 (англійською мовою)

 

Втрачене спасіння і його загиблий Месія: відійшов Мойсей Фішбейн (1 грудня 1946 року – 26 травня 2020 року)

ЙОХАНАН ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН

Мойсей Фішбейн уважав себе за українського месію, а своє повернення в Україну з вигнання – за пришестя. Два десятиліття минуло, відколи він повернувся з вигнання, щоб сповнити високу місію: порятувати українську мову від русифікації, асиміляції та упослідження. Мойсей, єврей із Чернівців, бачив у собі заступника і спасителя приниженої, зґвалтованої і священної української мови  […]

Вигнання означало мовчання. Так, він творив: перекладав Максиміліана Волошина на прохання українського філолога Юрія Шевельова. Ігор Качуровський, один із чільних українських перекладачів ХХ століття, попросив поета скласти буриме для своєї монографії з версифікації […]

Фішбейн повернувся [до України] напередодні Помаранчевої революції, що стала для нього особистим апотеозом, а згодом і трагедією. Фішбейн опинився серед захисників України irredenta – мирного, ненасильницького, але рішуче антиімперського протесту […]

Події грудня 2004 року винесли його на Майдан і на трибуну, з якої «очільники» Помаранчевої революції промовляли до сотень тисяч протестувальників і мільйонів громадян по всій країні. Фішбейн, який щойно одужував від недавнього інсульту, вийшов разом із протестувальниками на морозні вулиці Києва. Не мав ані найменших сумнівів: його пророцтва збулися. Його приголомшили стотисячні натовпи, напруга тижнів, коли тогочасний президент намагався залишитися при владі, атмосфера солідарности між людьми різних релігій, політичних амбіцій і етнічних груп, та й незвично доброзичлива для Києва атмосфера […]

Фішбейн вів активну аґітацію за опозиційного кандидата Віктора Ющенка, очільника блоку «Наша Україна». Фішбейн підтримував його […] тому, що Ющенкові погляди на українське відродження збігалися з поетовими сценаріями порятунку української мови та культури. Звертаючись до євреїв на шпальтах однієї з найвпливовіших українських єврейських газет, Фішбейн […] закликав українське єврейство – переважно російськомовне, консервативне і прихильне до Януковича – голосувати за Ющенка, справжню українську незалежність і українське відродження, а також проти російського втручання в українські справи […]

Коли сповістили про перемогу Віктора Януковича (який нині переховується в Росії), сотні тисяч приголомшених громадян вийшли на вулиці Києва. Долучився до протестів і Фішбейн. У листопаді, одразу після виборів, він цілий тиждень провів на Майдані: повертався додому, щоб кілька годин поспати, а потім знову мчав із Лівого берега в центр. «Слава Богу, що я тут, у Києві, а не деінде. Я б собі не пробачив, якби був деінде», – казав він […]

Попереду чекали занепад і внутрішнє вигнання. Із вершин помаранчевих подій Фішбейн провалиться в прірву спершу блакитної, а потім і зеленої реакції. […] Безумовна підтримка всіх проявів українського відродження, включно з УНА–УНСО, віддалила його від російськомовних співвітчизників, а непохитна відданість українській мові зробила персоною нон ґрата серед численних русифікованих представників homo sovieticus єврейського походження  [...]

Фішбейн, зраджений пророк, зостався на самоті, проте не полишав спроб захистити українську мову від українофобії в усіх її проявах. Він висміював ідіотичного міністра освіти Табачника та його прибічників, в нечисленних інтерв’ю наголошував рятівну місію української мови, цієї sine qua non української незалежности  […]

 

A Failed Redemption and Its Deceased Messiah: The Loss of Moisei Fishbein (December 1, 1946-May 26, 2020)

YOHANAN PETROVSKY-SHTERN

Moisei Fishbein considered himself a Ukrainian Messiah[1], and his return from exile to Ukraine—an advent. He returned from exile twenty years ago to fulfill his lofty mission: to redeem the Ukrainian language from Russification, assimilation, and deprecation. Moisei, a Chernivtsi-born Jew, portrayed himself as the protector and savior of the humiliated, raped, and sacred Ukrainian language [….]

 

Exile meant silence. Yet, he produced work: he translated Maximilian Voloshyn at the request of the Ukrainian philologist George Shevelov (Yurii Sheveliov). Ihor Kachurovs’kyi, one of the top Ukrainian translators of the 20th century, commissioned him to compose a bouts-rimés for his monograph on versification [….]

He returned [to Ukraine] on the eve of the Orange Revolution, which for him became a personal apotheosis—and, subsequently, a disaster. Fishbein found himself among the proponents of the Ukrainian irredenta, peaceful and non-violent but emphatically anti-imperial [….]

The events of December 2004 brought him to Maidan and raised him onto the tribune from which the putative leaders of the Orange Revolution spoke to hundreds of thousands protesters and millions of people nationwide. Recovering from a recent stroke, Fishbein spent several days picketing on the Kyiv streets in wintry weather. He was confident that his prophecies had come true. He was overwhelmed by the hundreds of thousands of people surrounding him in Kyiv, by the several-week-long suspense while the incumbent president tried to remain in power, by the atmosphere of solidarity of people of different creeds, political ambitions, ethnic  groups, and by the unusually friendly atmosphere in Kyiv [….]

Fishbein actively campaigned in favor of opposition candidate Viktor Yushchenko, then the leader of the “Our Ukraine” block. Fishbein supported him [….] because Yushchenko’s stance on Ukrainian revivalism fit with Fishbein’s own redemptive scenarios for the Ukrainian language and culture. Addressing his fellow Jews on the pages of one of the most influential Ukrainian-Jewish newspapers, Fishbein [….] courageously called on the Jews of Ukraine, in most cases Russian-speaking, conservative, and Yanukovych-supporting, to vote for Yushchenko, for genuine Ukrainian independence, for Ukrainian revivalism, and against Russian intrusion into Ukrainian affairs [….]

Once Viktor Yanukovych (today a runaway politician hiding in Russia) was announced the winner and hundreds of thousands of bewildered people streamed into the streets of Kyiv, Fishbein joined the protesters. He spent the whole week after the November election on the Maidan, sleeping just a few hours and rushing back from the left bank district of the capital to the city center. “Thank God I am not elsewhere, but here in Kyiv. I would not forgive myself if I were anywhere else,” he said […]

What followed was a decline and internal exile. It brought Fishbein from the heights of the Orange events to the bottom of, first, the Blue, and then, the Green reaction […] His support of Ukrainian revivalism in all its forms, including UNA-UNSO, scared his Russian-speaking compatriots, and his unwavering commitment to Ukrainian language revival made him a persona non grata among many Russified representatives of homo sovieticus of Jewish origin […]

As a betrayed prophet, Fishbein remained alone. He did not abandon his multiple attempts to protect the Ukrainian language against Ukrainophobia in all its manifestations. He ridiculed the idiotic Tabachnyk, Minister of Science and Education[2], and his ilk, insisted in rare interviews on the redemptive quality of the Ukrainian language, a sine qua non of Ukrainian independence […]

 

[1] In Ukrainian, "Moisei" means Moses (Ed.).

[2] Dmytro Tabachnyk, Ukraine's minister of education and science in 2010–2014 in Viktor Yanukovych's government, infamous for his anti-Ukrainian views on Ukraine's history, language, and culture. He is currently a fugitive (believed to be in Israel) and is wanted in Ukraine in connection with allegations of embezzlement and abuse of office (Ed.).

Новини

Нова магістерська програма "Мистецтвознавство"

Нова магістерська програма "Мистецтвознавство"

Український вільний університет започатковує нову магістерську програму «Мистецтвознавство.» Запрошуємо до навчання усіх хто цікавиться порівняльним і прикладним мистецтвознавством та менеджментом в сфері культури.
Відбувся вебінар Л.Дідковської "Енергія сексуальності як ресурс для життя"

Відбувся вебінар Л.Дідковської "Енергія сексуальності як ресурс для життя"

Вчора відбувся четвертий із циклу вебінар психологині Лариси Дідковської. Цього разу мова йшла про енергію сексуальности як ресурсу життя. Ця доволі незручна тема, яка в українському суспільстві нележить до напівтабуйованих та не прийнятних для публічних розмов, щиро зацікавила учасників, яких зібралося понад сотню. 
Конкурс ессеїв до 100-ліття УВУ

Конкурс ессеїв до 100-ліття УВУ

В рамках відзначення свого столітнього ювілею Український Вільний Університет проводить конкурс, переможці якого зможуть долучитися до академічної громади УВУ і безкоштовно навчатися в унікальному виші. 
150-ліття Василя Стефаника

150-ліття Василя Стефаника

Сьогодні виповнюється 150 років з дня народження великого українського письменника, громадського діяча, почесного доктора УВУ Василя Стефаника.