Таборова колекція

Окрему підгрупу архівного фонду УВУ складають окремі частини унікальних в своєму роді таборових архівів,  а також найповніша в світі колекція таборової преси, літературно-мистецьких часописів, окремих наукових і публіцистичних праць видатних діячів української культури і науки, друкованих обмеженими накладами (від кількох десятків до сотні примірників) на циклостилі у 1945-1949 рр. у таборах для переміщених осіб на території Німеччини й Австрії.

Серед документів, що доступні для огляду Книга протоколів нарад Ради таборів: Ділінгена (1948-1949), Фітбаха (1947), Ройте (1947) тощо. Анкети переміщених осіб - кількох тисяч українців, що реєструвалися в ЦПУЕ, типовий статут української гімназії; шкільні програми з різних предметів для народних шкіл; правильник іспитів зрілості для українських гімназій; інструкції щодо проведення іспитів зрілості з різних предметів.

Також, Архіви численних українських Товариств таборового періоду: Архів Товариства "Просвіта", Архів Братства колишніх Вояків УПА.

Десятки архівів українських гімназій (обсягом бл. 3-5 тис. аркушів документів).

Архіви професійних і громадських організацій:

Української селянської професійної спілки (Байройт, 1948); кооперативів самопомочі;

Об'єднання українських приватних підприємців на еміграції;

Союзу українських інженерів і техніків на еміграції (1947);

ОБУЛІД (Об'єднання українських лісників і деревників);

Об'єднання українських ветеринарних лікарів (1947);

Товариство українських політв'язнів (1946);

Українського християнського союзу (утв. 1954).

Фрагмент архіву Українського драматичного театру ім. М. К. Садовського (Шляйсгайм, 1948): програми вистав.

У бібліотеці УВУ зберігаються найповніші комплекти таборової преси:

"Життя в таборі" (Ріміні, 1945-1946),

"Щоденні вісті" (Табір "Орлик", Струб-Берштесгаден),

"Вісник оселі" (Регенсбург),

"Вісті" (Аугсбург),

"Чужиною" (Корнберг),

"Неділя", український тижневик в Ашафенбурзі (1946) (текст транслітерований латинкою) та ін.

Щомісячник "Вечірня година" (1942-1944), видання Українського видавництва в Кракові (серед авторів, зокрема, Іван Багряний),

Часопис "Рід та Знамено", видавала Українська родовідна установа.

Мистецькі часописи: "МУР" (Мистецький українських рух), "Вежі""Заграва", "Рідне село", "Арка", "Запроторений Їжак", "Комар" (Мюнхен, 1947); "Орлик" (Берштесгаден, 1947); серед іншого - обкладинки роботи Якова Гніздовського.