Періодика

Фонд періодичних видань Українського Вільного Університету налічує понад 550 найменувань періодики. Умовно фонд можна поділити за хронологічним принципом на такі блоки: періодичні видання 1900-1945 років; періодичні видання української еміґрації (Німеччина) періоду 1945–1955 років; сучасні газети на журнали (з 1991 року).   

У першому блоці представлено близько 17 газетних найменувань і 47 журналів. Серед яких відомі -  газета “Діло”, Вісник Союзу Визволення України, “Ukrainische Nachrichten”, газета “Наступ”, Вісник Українського центрального комітету, Літопис Червоної калини, “Розбудова нації”, “Український тиждень” та інші. Потрібно також зауважити, що в архіві знаходяться номери газет за окремі роки. Наприклад, номери Вісника Союзу Визволення України є лише за 1916 рік, тоді як відомо, що це видання виходило в період з 1914 по 1918 рік загальним числом 226 номерів.

44

Другий блок налічує понад 260 найменувань періодичних видань. Тематично видання можна виокремити як суспільно-політичні (“Prometheus”, Аугсбург 1948-1949рр.), суто політичні (ABN-

Correspondence, Мюнхен, 1950 рр.), наукові (Бюлетень Української Вільної Академії наук, Аугсбург-Мюнхен 1946-1951рр.), літературно-мистецькі (Вежі:місячник культури, Мюнхен 1947-1948рр.), релігійні (Вісті Герсфельдської парафії, Герсфельд 1946-1947 рр) тощо. До цього блоку можна також віднести великий комплекс таборової преси, зокрема: "Життя в таборі" (Ріміні, 1945-1946), "Щоденні вісті" (Табір "Орлик", Струб-Берштесгаден), "Вісник оселі" (Регенсбург), "Вісті" (Аугсбург), "Чужиною" (Корнберг), "МУР" (Мистецький українських рух), "Вежі", "Заграва", "Рідне село", "Арка", "Запроторений Їжак", "Комар" (Мюнхен, 1947); "Орлик" (Берштесгаден, 1947).

55

Третій блок - це, зокрема, наступні періодичні видання: “Україна модерна”, “Український історичний журнал”, “Критика” та інші.

В архіві УВУ також зберігається невелика колекція історичних календарів та альманахів. Зокрема тут представлені такі одиниці: календар-альманах “Відродження”, що виходив в Буенос-Айресі,  календар-альманах Українського видавництва в Кракові, календар “Світла” та інші.