Студентська рада

Кожного року кількість студентів Українського вільного університету збільшується, а разом з нею з'являються нові виклики, завдання та потреби, виконання та задоволення яких напряму пов'язане із бажанням та вмінням студентів самоорганізовуватися і розвивати різного роду діяльність на благо собі, своїм колегам та своїй "Альма-матер".

З огляду на це, 6 липня 2012 року на Загальних зборах студентів УВУ було прийнято рішення створити першу в історії закладу студентську організацію,  котра отримала назву "Рада магістрантів та докторантів УВУ" (РМД УВУ). Шляхом таємного голосування та строком на два роки до її складу було обрано восьмеро членів: по два представники з кожного факультету та голову відповідно.

Рада виконує наступні функції:

- представницьку (представляє інтереси студенства УВУ в різних студентських та молодіжних організаціях; взаємодіє з органами самоврядування інших вищих навчальних закладів, а також сприяє взаємодії студентства УВУ з Адміністрацією університету;

- виконавчу (приймає рішення в межах своїх повноважень; виішує питання про співпрацю з іншими організаціями, спілками і об’єднаннями, може укладати з ними угоди);

- організаційну (організовує студентську діяльність і координує її);

- захисну (дбає про захист прав і інтересів студентів УВУ, сприяє задоволенню їх потреб під час навчання, побуту та відпочинку);

- формуючу (сприяє формуванню студентської громади УВУ та дбає про підтримку позитивного іміджу университету);

- планування (визначає стратегію розвитку самоврядування, складає її план та виносить на розгляд Загальних зборів);

Також Рада має право скликати Загальні студентські збори, під час яких ознайомлює студенство зі своїми рішеннями та результатами діяльності.

Попри певну регламентованість, діяльність Ради не обмежується лише вищезазначеними функціями, оскільки свою основну мету її члени вбачають у представництві інтересів усіх студентів УВУ, адже це лежить в її основі.

Рада також рада співпраці і відкрита до різних ініціатив, критики та побажань:)

 

Склад:

Голова: Йосифів Ярина – докторантка Філософського факультету за спеціальністю «Психологія». У 2014 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та здобула кваліфікацію психолога, викладача.

Секретар: Кособокова Анна – докторантка Факультету державних та економічних наук за спеціальністю «Економіка». У 2010 році закінчила Східноукраїнський національний університет та здобула ступінь магістра з фінансів.

Представники Факультету державних та економічних наук:
1.      Долженко Денис – магістрант Факультету державних та економічних наук. Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.
2.      Заграй Владислав – магістрант Факультету державних та економічних наук. У 2018 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю матеріалознавство та металообробка.

Представники Філософського факультету:
1.      Темненко Євгеній – магістрант У 2014 році закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та здобув ступінь бакалавра історії та магістра архівознавства.
2.      Лозинська Наталія – магістрант Філософського факультету за спеціальністю «Педагогіка». У 2017 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю класична філологія та англійська мова.

Представники Факультету україністики:
1.  Півторак Володимир – докторант факультету україністики. У 2004 році закінчив філологічний факультет Чернівецького національного університету. У 2009 році здобув ступінь кандидата філологічних наук.

 

Контакти:

E-mail: ufu.student@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/UFUstudent/