Спеціальності

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини – це багатопрофільна наукова галузь з теоретично-інформаційними та проблемно-орієнтованими підходами до політичних, економічних і правових питань як на глобальному, так і на регіональному рівнях.

Магістерська програма Українського Вільного Університету в ділянці міжнародних відносин передбачає міждисциплінарну підготовку спеціалістів. Випускники УВУ, які успішно завершать програму, здобудуть ступінь магістра із зазначенням функціональної спеціалізації у ділянці міжнародного права, міжнародного бізнесу чи міжнародної політики та здобудуть ґрунтовні знання в сфері міжнародних відносин на перетині цих трьох галузей.

Заявники програми «Міжнародні відносини» повинні:

- мати диплом бакалавра із середнім балом не менше В, або ж його еквівалент, який видано акредитованим вишем;

- знання англійської мови, які підтверджені тестами (паперова форма TOEFL тесту (оцінка мінімум 550), комп'ютерна форма TOEFL тесту (оцінка мінімум 213), тести TOEFL на основі IBT (оцінки мінімум 22 розмовна, 21 читання, 17 прослуховування, 22 писання), або ж IELTS тести (смуга 7). Прийнятними є подібні тести, наприклад, CambridgeTest. Дозволяється усний іспит у декана (Скайп-співбесіда).

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ:

Студенти, які будуть зараховані на програму «Міжнародні відносини» повинні обов’язково дотримуватися таких курсових вимог: 3 основні модулі, 9 вибіркових модулів, а також 4 додаткові модулі з бізнес економіки, міжнародного права або політичних наук. По завершенні курсових вимог студенти здають іспит, після чого приступають до написання магістерської роботи.

Тривалість навчання на даній програмі – 2.5 роки.

Основні модулі (12 ECTS)

• методологія (4 ECTS)

• макроекономіка (4 ECTS)

• мікроекономіка (4 ECTS)

Вибіркові модулі (36 ECTS)

• 3 модулі з бізнес-економіки (12 ECTS)

Вибір курсів з міжнародної торгівлі, міжнародного бізнесу, корпоративного управління, фінансів, міжнародного маркетингу, корпоративної стратегії, стратегічного управління, стратегічних рішень.

• 3 модулі у галузі міжнародного права (12 ECTS)

Вибір предметів з міжнародного публічного права, міжнародних фінансів, міжнародного арбітражу, міжнародного екологічного права, міжнародного корпоративного права, міжнародного фінансового права, міжнародного договірного права, європейського права.

• 3 модулі з політології (12 ECTS)

Вибір предметів із стратегічної безпеки, міжнародних відносин, курсу демократизація і пострадянські держави та Європейський Союз.

Спеціалізовані модулі (16 ECTS)

• 4 додаткові курси в обраній спеціалізації: право, політологія або бізнес-економіка.

Заключний іспит (20 ECTS)

Заключний іспит – це оцінка знання студента з ділової економіки, міжнародного права та політології. Успішно зданий іспит є передумовою написання магістерської роботи.

Магістерська робота (30 ECTS)

Студенти пишуть свою магістерську роботу з обраної спеціалізації: бізнес-економіка, міжнародне право чи політологія. Робота повинна мати не менше 60 сторінок тексту українською, англійською або німецькою мовою. За свою магістерську роботу студент мусить отримати позитивну оцінку двох рецензентів зі ступенем доктора філософії (або ж еквівалент), один з яких повинен бути керівником роботи.

Стажування

Для студентів, які успішно закінчать курсові вимоги та відповідатимуть критеріям роботодавця, програма передбачає відповідне стажування у Німеччині або Україні.

Трансферні кредити

Для завершення магістерки студентам зараховуються не більше ніж 4 модулі з акредитованого вищого навчального закладу. Трансферні кредити погоджує декан Факультету державних та економічних наук.