Кваліфікаційні рівні

Український вільний Університет пропонує навчання на магістерській та докторській програмах.

Відповідно до Болонського процесу маґістерські студії  («другий навчальний цикл») передбачають навчання на основі кредитно-модульної системи. Вимоги маґістерсьскої програми – 114 кредитних пунктів (ECTS) для студентів з 4-річним дипломом бакалавра 240ECTS.

Зазвичай, це чотирисеместрове навчання (16 навчальних курсів). За один навчальний семестр студент може отримати максимально 16 кредитних пунктів (1 курс=4 ECTS).

16 навчальних курсів включають:

  • 1 курс « Методологія писання наукових робіт» (4 ECTS);
  • 15 модульних курсів підвищеного типу - 9 з профільної/головної дисципліни; 4 з додаткової дисципліни, 2 курси за вибором.                                           

Наприклад, для студента спеціальності «Правознавство» головною дисципліною є «правознавство» (9 курсів). Додаткову дисципліну, що є близькою до профільної, студент обирає самостійно – економіка підприємств та організацій, політологія, міжнародні відносини. У рамках обраної додаткової дисципліни самостійно обирає 4 курси. За вибором студент прослуховує ще 2 курси (історія мистецтва, психологія, порівняльне літературознавство тощо).

Після виконання усіх курсових вимог, студент складає заключний іспит та захищає магістерську роботу.
 

Докторська програма передбачає:

- курси – 7 курсів із профільної дисципліни (обов’язковими при цьому є чотири головні семінари), 2 курси із додаткової дисципліни. Навчання триває, як правило, 3 семестри (3 курси на семестр);

 - докторську працю (дисертацію);

 - іспит з філософії;

 - докторський іспит (детальні вимоги узгоджуються з деканом факультету).