Загальна інформація для вступника

Український Вільний Університет здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра (Masters) та доктора (PhD). Рішенням Міністерства освіти Баварії № XI 60710 від 16 вересня 1950 року, УВУ наділений правом надавати наукові ступені маґістра, доктора та габілітованого доктора.

Український Вільний Університет – це можливість навчатися українською мовою у Німеччині у провідних викладачів із понад десяти країн світу.

На факультетах україністики, державних та економічних наук та філософському розроблено понад 15 спеціальностей із суспільних, економічних та гуманітарних дисциплін. Навчання відповідно до вимог кредитно-модульної системи дозволяє студентам самостійно обирати курси в рамках обраної спеціалізації.

Кожен студент індивідуально формує свій розклад, відповідно до наукових зацікавлень: «Митець і влада», «Компаративна регіоналістика», «Філософська психологія», «Виборче право та виборчі системидержавах Європейського Союзута України», «Ділова психологія», «Історія та культура євреїв та християн на українських землях 17 ст.-1980 рр.» - і цей перелік налічує десятки дисциплін.

Навчання відбувається українською мовою. Також студентам пропонуються курси англійською та німецькою мовою викладання.

Після виконання курсових вимог та успішного захисту магістерської чи докторської роботи, студенти отримують диплом відповідно до законів Міністерства освіти Баварії.
6