Нові надходження

Michael Moser. New Contributions to the History of the Ukrainian language. - Canadian Institute of Ukrainian Studies Press - Edmonton-Toronto, 2016

Нова книга україніста Міхаеля Мозера, за яку автор удостоївся Міжнародної премії ім. Івана Франка. Стане в пригоді як україністам, так і усім, хто цікавиться історією української мови.

 

 

О. Борис Ґудзяк. Начало обичноє.

Проповіді. Львів: Видавництво Українського КатолицькогоУніверситету, 2008.

У збірці представлені вибрані тексти проповідей о.Бориса Ґудзяка, ректора УКУ, відомого в Україні та поза її межами дослідника церковної історії і богослова, виголошені у 2000-2008 роках у стінах очолюваного ним навчального закладу або пов’язані з його діяльністю.

 

 

На перехресних стежках: Іван Франко та єврейське питання у Галичині. Упор. Алоїз Вольдан, Олаф Терпіц. Матеріяли наукової конференції у Віденському університеті (24-25 жовтня 2013року). - Київ, Критика, 2016

Ця збірка містить матеріяли міжнародної наукової конференції “Іван Франко і єврейське питання у Галичині: міжкультурні зустрічі й динаміка у творчості українського письменника” у Віденському університеті (24-25 жовтня 2013року). У статтях 9-ти літературознавців та істориків іщ Австрії, Ізраїлю, Польщі, США й України окреслено культурний, історичний і біграфічний контексти Франкової рецепції єврейського питання, досліджено, яке місце посідала тема єврейства у спадщині письменника, проаналізовано його двоїсту позицію “між філосемітизмом і антисемітизмом” на “перехресних стежках” імперської та національної, народницької та соціялістичної візій, висвітлено зміст і підґрунтя суперечливого ставлення до євреїв і юдаїзму, в протилежний спосіб потрактовані у літературних творах і нпукових працях, публіцистиці та листуванні Франка.

 

 

Facie ad faciem: Ілюстрований життєпис Михайла Грушевського /Авт.-упор. Світлана Панькова, Ганна Кондаурова. - К., Либідь, 2017.

У книзі подано біорафічний нарис, ілюстрований найцікавішими і найліпше збереженими світлинами, живописними і графічними портретами. З цих образків постає не лише відомий історик і суспільно-політисний діяч, а й звичайна людина в контексті подій її життя - знакових і буденних.