Факультет україністики

Це наймолодший факультет, що функціонує в Університеті з 1999 р. Проте, сьогодні поруч з двома іншими факультетами він обʼєднує провідних науковців з України, Америки та Європи, котрі прагнуть “відкривати” Україну для себе та для всього наукового світу.

78

Доктор філологічних наук, професор, завідувачка відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, член-кореспондент НАН України Тамара Гундурова – декан Факультету Україністики. До сфери наукових зацікавлень професорки належать дослідження сучасної літературної теорії, гендерні студії, постколоніальна критика, модернізм та постмодернізм. Авторка численних наукових публікацій в українських та міжнародних виданнях, лауреатка наукових премій, викладач, редакторка літературних та наукових часописів.

Важливою складовою діяльності Факультету є науково-дослідна робота. Чимала кількість дослідників-україністів зі всього світу використовують архів УВУ для наукових розвідок. 

5

На Факультеті Україністики розроблені магістерські та докторські програми за спеціальностями :

●     Українська мова та література

●     Історія України

●     Історія української культури

●     Українознавчі студії