Загальна інформація

Починаючи із дня заснування Українського Вільного Університету у 1921 році, було створено два університетські відділи – Філософічний (нині Філософський) факультет та Факультет Права і Суспільних Наук (Факультет Державних та Економічних наук). У 2000 році було створено Факультет Україністики. Лише за перших 20 років існування УВУ було видано 37 докторських дипломів на Філософському Факультеті та 95 – на Факультеті Права і Суспільних Наук. На сьогодні, кількість фахівців, що здобули освіту в УВУ зросла у рази. 

faculty

Впродовж всього існування університету наукова діяльність на факультетах передовсім стосувалася питань пов’язаних з Україною. Після здобуття незалежності зросла кількість студентів та науковців, котрі отримали доступ як до навчання, так і до викладання в Університеті.

39

Український Вільний Університет і сьогодні є потужним центром української науки в західному світі. На базі факультетів студенти працюють із провідними науковцями з різних країн світу, що дає змогу сформувати комплексні знання та вміння, не обмежені традиціями окремих наукових шкіл. УВУ намагається відповідати новим викликам та задовольняти попит на якісно нові знання. Так, у 2016 році на базі Факультету Державних та Економічних Наук було розроблено нову міждисциплінарну програму «Міжнародні відносини».

99

На сучасному етапі Університет активно репрезентує свої наукові надбання європейській науковій спільноті. Важливим аспектом для кожного факультету є розвиток науково-дослідної діяльності: незалежні дослідження, круглі столи, панельні дискусії, наукові конференції.