Студентська рада

Кожного року кількість студентів Українського вільного університету збільшується, а разом з нею з'являються нові виклики, завдання та потреби, виконання та задоволення яких напряму пов'язане із бажанням та вмінням студентів самоорганізовуватися і розвивати різного роду діяльність на благо собі, своїм колегам та своїй "Альма-матер".

З огляду на це, 6 липня 2012 року на Загальних зборах студентів УВУ було прийнято рішення створити першу в історії закладу студентську організацію,  котра отримала назву "Рада магістрантів та докторантів УВУ" (РМД УВУ). Шляхом таємного голосування та строком на два роки до її складу було обрано восьмеро членів: по два представники з кожного факультету та голову відповідно.

Рада виконує наступні функції:

- представницьку (представляє інтереси студенства УВУ в різних студентських та молодіжних організаціях; взаємодіє з органами самоврядування інших вищих навчальних закладів, а також сприяє взаємодії студентства УВУ з Адміністрацією університету;

- виконавчу (приймає рішення в межах своїх повноважень; виішує питання про співпрацю з іншими організаціями, спілками і об’єднаннями, може укладати з ними угоди);

- організаційну (організовує студентську діяльність і координує її);

- захисну (дбає про захист прав і інтересів студентів УВУ, сприяє задоволенню їх потреб під час навчання, побуту та відпочинку);

- формуючу (сприяє формуванню студентської громади УВУ та дбає про підтримку позитивного іміджу университету);

- планування (визначає стратегію розвитку самоврядування, складає її план та виносить на розгляд Загальних зборів);

Також Рада має право скликати Загальні студентські збори, під час яких ознайомлює студенство зі своїми рішеннями та результатами діяльності.

Попри певну регламентованість, діяльність Ради не обмежується лише вищезазначеними функціями, оскільки свою основну мету її члени вбачають у представництві інтересів усіх студентів УВУ, адже це лежить в її основі.

Рада також рада співпраці і відкрита до різних ініціатив, критики та побажань:)

 

Склад:

Долженко Денис

Лакуста Артур

Рій Григорій

Скіп Вероніка

Хоманчук Надія

 

Склонна Ганна - голова

 

Контакти:

E-mail: ufu.student@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/UFUstudent/