Унікальні документи

Український Вільний Університет за свою майже столітню історію існування став чи не найпотужнішим науковим і культурним центром української еміграції в Європі. За цей час установі вдалося акумулювати великий масив документів різного часового періоду. Серед них є чимало таких, які є надзвичайно важливими для розуміння багатьох сторінок української історії.

6

Зокрема, в архіві УВУ знаходиться абсолютно унікальна колекція історичних карт. Вона налічує 54 одиниці зберігання, з яких, за словами картознавців, 20 мають особливу цінність. Переважна більшість з них, це карти XVII-XIX століть, із зображенням територій України, яка була тоді в складі різних державних утворень - Речі Посполитої, Московської держави, Російської імперії, Османської імперії. На основі цих карт можна детально прослідкувати як протягом історії змінювалась назва українських територій (звісно ж в інтерпретації європейських науковців), як змінювались кордони тодішніх держав внаслідок різних політичних обставин. Показовою тут є карта Галичини і Лодомерії 1775 року, адже лише після першого поділу Речі Посполитої та окупації сучасних західноукраїнських земель Австрійською монархією, ці землі отримали назву Королівство Галичини і Лодомерії.

Переважно авторами карт є відомі єврейпейські картографісти - Джон Сенекс (1678-1740), який був придворним географом королеви Анни Стюарт; Джон Перрі, який працював в Росії протягом 1698-1715 років; німецький картограф з Аусбурга Матеус Зойтер (1678-1757) та інші.На даний момент колекція історичних карт потребуєреставрації, для оформлення виставки та відкритого доступу.

34

Особливу цінність для дослідників становить також комплекс матеріалів  з архіву УВУ, що хронологічно охоплює період до 1945 року. Зокрема, в документах відображено діяльність установ та організацій української еміграції міжвоєнного періоду. Тут зберігаються матеріали Уряду УНР в екзилі, Центрального союзу українського студенства (ЦЕСУС) за 1922 - 1937 роки, Союзу українських студентських організацій у Німеччині та м.Данциг (1922-1928), Українського студентського товариства в Берліні (1931-1941). Найповніше збережені документи Мюнхенського періоду (від 1945 року): фонд документів Центрального представництва української еміграції в Німеччині (1945-2004 роки), чисельні документи із фонду «Організація освіти української еміграції на території Німеччини та Австрії», де містяться детальні навчальні програми закладів, звіти директорів, інформація про учнів тощо. Фонд «Табори українських переміщених осіб на території Німеччини» (1945-1955) із детальними звітами діяльності таборів, списками та анкетами мешканців, протоколами засідань, зверненнями, листами до організацій тощо.