Скрипти

Скрипти – зшитки, що містять короткі виклади інформації, що подавалася студентам на лекціях – аналоги сучасних підручників, котрі через брак коштів у повоєнні роки, викладачі УВУ створювали власними силами.

Із 1950-х рр. на базі скриптів засновано однойменну серію видань УВУ.

Тематика скриптів охоплює такі наукові галузі як  міжнародне право, кримінальне право, римське право, церковне право, мовознавство, етнографія, історія України, археологія, культурологія, філософія, педагогіка, соціологія, економіка, хімія, психологія.

88


Каталог Скриптів УВУ

1. Андрусяк, Микола. Історія Козаччини. Курс викладів. – Мюнхен: Філософічна секція УСГ, 1946. – Ч. I–ІІ. – 180 c. (Т. 4/1).

2. Андрусяк, Микола. Історія Козаччини. Курс викладів. – Мюнхен: Філософічна секція УСГ, 1946. – Ч. ІІI–IV. – 181 c. (Т. 4/2).

3. Мірчук, Іван. Вступ до філософії / На підставі викладів опрацював студент П. Омелян. – Мюнхен: Видання Філософічної Секції УВУ, 1946. – Ч. І: Суть та значення філософії. – 22 с.Т. 1

4. Мірчук, Іван. Вступ до філософії / На підставі викладів опрацювали та переклали з німецької П. Омелян та Є. Смалько. – Мюнхен:Видання Філософічної Секції УВУ, 1946. – Ч. ІІ:Теорія пізнання або гносеологія.– 83 с. (Т.2).

5. Мірчук, Іван. Напрямні української культури.–Мюнхен: УВУ,1946. – 20с. (Т. 3).

6. Рудницький, Ярослав. Нарис української діялек­тології. – Ауґсбурґ: Українська Студентська Громада в Ауґсбурзі, 1946. – 48 с. (Т. 5).

7. Лоський, Кость. Римське право / Скорочена редакція “Історії джерел римського права” К. Лоського (Київ–Відень, 1921) із змінами та допов­ненням проф. д-ра О. Баранова у співробітництві з асистентом д-ром В. Нестерчуком. – Мюнхен, 1947. – Ч. І: Вступ до науки римського права. – 65 с. (Т. 12).

8. Рудницький, Ярослав. Нарис граматики староцерков­нослов’янської мови. – Мюнхен: УВУ, 1947. – 142 с. (Т. 18).

9. Окіншевич, Лев. Лекції з історії українського права. Право державне. Доба станового суспільства. – Мюнхен: УВУ, 1947. – 171 с. (Т. 7).

10. Падох, Ярослав. Історія Західньо-европейського права. – Мюнхен: УВУ, 1947. – Ч. І: Історія німецького права. – 220 с. (Т. 8).

11. Старосольський, Юрій. Нарис карного процесу. – Мюнхен:УВУ,1947. – 133 с. (Т. 9).

12. Чубатий, Микола. Огляд історії і державного права в двох частинах. Записки за викла­да­ми на Таємному Українському Університеті у Львові в 1920–1923 рр. – Мюнхен: УВУ, 1947. – Ч. І. – 88 с. Ч. ІІ: Історія джерел та державного права. – 175 с. (Т. 10).

13. Шерех, Юрій. До генези називного речення.– Мюнхен:УВУ,1947.–66с.(Т.11).

14. Щербаківський, Вадим. Кам’яна доба в Україні. Лекції на УВУ в 1946 р. – Мюнхен: УВУ, 1947. – 90 с. (Т. 6).

15. Баранів, Олександер. Римське право. – Мюнхен: УВУ, 1948. – Ч. І: Вступ до науки римського права. Зошит 3: Джерела права. – 117 с. (Т. 13).

16. Ващенко, Григорій. Загальні методи навчання в двох частинах. – Мюнхен: УВУ, 1948 – Ч. І. – 98 с. (Т. 22/1).

17. Кисілевський, Кость. Українська мова. На основі викладу “Описова граматика української мови”. – Мюнхен: УВУ, 1948. – 112 с. (Т. 14).

18. Ковалів, Пантелеймон. Історія української мови. Стислий курс лекцій. – Мюнхен: УВУ, 1948. – 136 с. (Т. 15).

19. Окіншевич, Лев. Огляд історії філософії права. – Мюнхен: УВУ, 1948. – Ч. І. – 130 с. (Т. 16).

20. Петров, Віктор. Український фолкльор. Заговори, голосіння, обрядовий фолкльор народно-календарного циклу. – Мюнхен: УВУ, 1948. – 142 с. (Т. 24).

21. Рудницький, Ярослав. Вступ до слов’янознавства. – Мюнхен: УВУ, 1948. – 80 с. (Т. 19).

22. Рудницький, Ярослав. Лекції з порівняльної граматики слов’янських мов. Виклади на УВУ. – Ауґсбурґ: Накладом Ауґсбурґської Студентської Громади, 1948. – Ч. І. – 76 с. (Т. 17).

23. Томашівський, Степан. Історія України. Старинні і середні віки. – Мюнхен: УВУ, 1948. – 134 с. (Т. 20).

24. Юрченко, Олександер. Чинне право в Україні. Нарис основних засад. – Мюнхен: УВУ, 1948. – Ч. І. – 88 с. (Т. 21).

25. Ващенко, Григорій. Загальні методи навчання в двох частинах. – Мюнхен: УВУ, 1949. – Ч. ІІ. – 68 с. (Т. 22/2)

26. Падох, Ярослав. Давнє українське судове право. Конспект викладів. – Мюнхен, Париж: Накладом Референтури Студій і Культурно-суспільних справ ЦЕСУС-у, 1949. – 49 с. (Т. 25).

27. Панейко, Юрій. Наука адміністрації й адміністра­тивного права в двох частинах / Скрипт опрацював за викладами д-р С. Галамай. – Ауґсбурґ: УВУ, 1949. – Ч. І. – 115 с. (Т. 26/1).

28. Панейко, Юрій. Наука адміністрації й адміністра­тивного пра­ва в двох частинах / Скрипт опрацював за викладами д-р С. Галамай. – Ауґсбурґ: УВУ, 1949. – Ч. ІІ. – 213 с. (Т. 26/2).

29. Шерех, Юрій. Галичина в формуванні нової україн­ської літературної мови. – Мюнхен: УВУ, 1949. – 93 с. (Т. 27).

30. Шумило-Кульчицький, Олександер. Нарис струк­турної психології. – Мюнхен: УВУ, 1949. – 133 с. (Т. 23).

31. Стецюк, Василь. Історична граматика латинської мови. – Мюнхен: УВУ, 1951. – Ч. І: Фонетика. – 185 с. (Т. 28).

32. Стецюк, Василь. Історична граматика латинської мови. – Мюнхен, Нью-Йорк: УВУ, 1953. – Ч. ІІ: Мор­фологія. – 594 + VI с.(Т. 30).

33. Юрченко, Олександер. Чинне право в Україні. Нарис основних засад. – Мюнхен: УВУ, 1953. – Ч. ІІ. – 209 с. (Т. 29).

34. Окіншевич, Лев. Лекції з історії українського права. Право державне. Доба станового суспільства. – 2-гий наклад. – Мюнхен: УВУ, 1954. – 225 с. (Т. 31).

35. Перегінець, Антін. Цивільний процес. – Мюнхен: УВУ, 1956. – 187 + 4 с.(Т.32).

36. Васькович, Григорій. Шкільництво в Україні (1905–1920). Історична частина габіліт. праці “Вплив Кершенштайнера на українську педагогічну думку та його значення для української педагогічної проблематики”.–Мюнхен: УВУ,1969.– 223 с. (Т. 33).

37. Педагогічні проблеми та дидактичні поради. Ма­терія­ли Вишкільного Курсу для учителів Суботніх Шкіл, 23.-26. травня 1969 р. – Мюнхен: УВУ, 1969. – 92 с.(Т.34).

38. Васькович, Григорій. Кершенштайнер і українська педагогіка. Тематична частина габілітаційної праці “Вплив Кершенштайнера на українську педагогічну думку та його значення для української педагогічної проблематики”. – Мюнхен: УВУ, 1970. – 172 с. (Т. 36).

39. Курінний, Петро. Історія археологічного знання про Україну. – Мюнхен: УВУ, 1970. – 136 с. (Т. 37).

40. Курінний, Петро. Передісторія та рання історія України на підставі археологічних джерел. – Мюнхен: УВУ, 1970. – 92 с. (Т. 35).

41. Полонська-Василенко, Наталія. Українська історіо­графія. Ч. І: XI-XVIII ст.– Мюнхен: УВУ, 1971. – 103 с. (Т. 38).

42. Кульчицький, Олександер. Введення у філософічну антропологію. – Мюнхен: УВУ, 1973. – 198 с. (Т. 39).

43. Чорній, Степан. Історія української літературної мови ХХ ст. – Мюнхен: УВУ, 1975. – 109 с. (Т. 40).

44. Чубатий, Микола. Огляд історії українського права. Історія джерел та державного права. Записки за викладами на тайнім українськім Університеті у Львові в рр. 1920–1923. – 4-те видання. – Ч. 1/2. – Мюнхен: УВУ, 1976. – 176 с. (Т. 10а).

45. Чопик, Богдан. Навчання мови. Нарис. – Мюнхен: УВУ,1976. – 72 с. (Т. 41).

46. Чопик, Богдан. Системи фонем СУЛМ та деякі пробле­ми з фонології. – Мюнхен: УВУ, 1976. – 148 с. (Т. 42).

47. Бей, Омелян. Нарис економічної географії України. – Мюнхен: УВУ, 1978. – 77 с. (Т. 43).

48. Вітошинський, Борис. Міжнародне публічне право. – Мюнхен: УВУ,1983. – 194 с. (Т. 44).

49. Бей, Омелян. Теоретичні підстави міжнародньої інтеґрації. – Мюнхен: УВУ, 1985. – 80 с. (Т.45).

50. Бей, Омелян. Політична економія европейської спільноти. – Мюнхен: УВУ, 1991. – 221 с. (Т. 46).

51. Полулях, Іво. Організація й економіка підприємства. – Мюнхен, УВУ,1991. – 180 с. (Т. 47).

52. Полулях, Іво. Фінансова наука. – Мюнхен, 1992. – 247 с. (Т.48).

Бей, Омелян. Підручник міжнародної політичної еко­номії. – Мюнхен: УВУ, 1994. – Книга 1: Теорія. – 245 с. (Т. 49).