Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

The Imaniged Geolinguistics of Ukraine

Posted on 04/03/2016 by

2-го березня 2016 року в приміщенні Українського Вільного Університету відбулася доповідь на тему «The Imaniged Geolinguistics of Ukraine» проф. д-ра Дірка Уффельманна (prof. Dr. Dirk Uffelmann), голови відділу слов’янських літератур і культур університету Пассау (Universität Passau), автора монографій, присвячених російській культурософії, метафорам і метоніміям в російській літературі і культурі, редактора книг „Vladimir Sorokin’s Languages“, „There within: Practices of Internal Colonisation in Russia’s Cultural History“.

DSC0965

Зі вступним словом виступила ректор УВУ проф. Марія Пришляк, яка привітала українську громаду Мюнхена, професорів і студентів УВУ. Проф. Тамара Гундорова, декан факультету україністики УВУ, представила доповідача та його науковий доробок.

DSC1010

Розглядаючи геолінгвістику як частину геополітики, критичний геолінгвістичний підхід проф. Уффельманна був спрямований на ускладненні лінгвістичних карт під час російсько-українського конфлікту в 2014 році і на деконструкції уявних бінарних геолінгвістик в Україні. Враховуючи поняття делокалізації та повторної локалізації/релокалізації крізь призму критичного геолінгвістичного підходу, проф. Уффельман зосередив свою увагу на критичному аналізі бінарних моделей в класичній геолінгвістичній думці (зокрема, на концепції Бретона щодо етнолінгвістичною підходу, зосередженого на кореляції та розривах між мовою та етнічною приналежністю), короткому огляді лінгвістичних досліджень щодо комплексного накладання і ситуативної залежності використання мови в Україні, дослідженнях геолінгвістичних карт, доступних в російському та українському інтернеті, баченні російськими політиками геостратегії і військового конфлікту в Україні в 2014 році, аналізі мистецьких карт Юрія Соломко «Нова українська мрія. Роль мистецтва у період кризи».

DSC1021

Доповідач проаналізував питання білінгвізму/двомовності та тримовної моделі в Україні (українська-російська-суржик), зазначивши, що питання двомовності дуже загострилося під час російсько-українського конфлікту. Враховуючи геополітичний дискурс щодо культурних і мовних карт, російські інформаційні джерела у рамках політики «Русского мира» подають викривлені і суцільно сфальсифіковані факти щодо мовної політики в Україні. Опираючись на праці Дугіна і Жириновського у рамках концепції «Мapping Expansion», професор наголосив на геополітичній експансії Росії та її імперській ідеології, що заперечує існування України як держави. Окрім цього, проф. Уффельманн зауважив, що «карти є індикатором планів геостратегічних дій третьої сторони, навіть, якщо самозваний свідок не здатний реально відобразити карту у цьому питанні. Як приклад, Росія намагалася залучити Польщу до вторгнення в Україну».