Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Докторантура

     
Умови вступу на докторську програму УВУ

Передумови вступу:
  • закінчена маґістерська освіта в акредитованих університетах або ступінь кандидата наук в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
  • середній бал із профілюючих дисциплін не нижче «В» («добре» / 80 балів);
  • знання української мови (письмово та усно);
  • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту. 

Документи для вступу:

1. заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (скачати формуляр);
2. автобіографія;
3. дві фотографії;
4. атестат про середню освіту (нотаріально завірена копія);
5. нотаріально завірена копія диплому бакалавра та маґістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук;
6. рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
7. копія першої сторінки закордонного паспорту;
8. мотиваційний лист з обгрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (обсягом до 1,5 стор.).


Академічний рік:

Академічний рік в УВУ складається з двох семестрів – зимового та літнього, кожен з яких ділиться на два шеститижневі блоки. Приступити до навчання можна на початку кожного навчального блоку.

Тривалість зимового семестру 2016/17 рр.: перший навчальний блок – від 31 жовтня 2016 р. до 9 грудня 2016 р., другий навчальний блок – від 23 січня 2017 р. до 3 березня 2017 р.

Тривалість літнього семестру 2017 р.: перший навчальний блок – від 2 травня 2017 р. до 9 червня 2017 р. Другий навчальний блок – від 12 червня 2017 р. до 21 липня 2017 р.


Плата за навчання:

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання маґістерської роботи): 300,- євро за семестр.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.


Візове забезпечення:

Студенти УВУ на час навчання отримують студентські візи, які надають право на працю на території Німеччини (120 днів на рік). Випускники УВУ мають право на працевлаштування на території Німеччини.


Термін подачі документів:

Документи для вступу просимо надсилати за три місяці до початку семестру або відповідного навчального блоку на адресу:

Ukrainische Freie Universität
Barellistr. 9a
80638 München
Deutschland

За додатковою інформацією звертайтесь до секретаріату УВУ:

Ел. пошта: sekretariat@ufu-muenchen.de
Тел.: +49 89 99 73 88 30

або представника УВУ в Україні маг. Олександра Гриневича:

Тел.: +38 067 320 18 18

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2

ScanImage080 OK KL

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2. - Мюнхен: Український Вільний Університет, 2015. - 252 с.