Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Магістратура

     
Умови вступу на магістерську програму УВУ

Передумови вступу:
  • закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
  • середній бал із профілюючих дисциплін не нижче «В» («добре» / 80 балів);
  • знання української мови (письмово та усно);
  • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту.

Документи для вступу:

1. заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (скачати формуляр);
2. автобіографія;
3. дві фотографії;
4. атестат про середню освіту (нотаріально завірена копія);
5. нотаріально завірені копії дипломів про вищу освіту з додатками;
6. рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
7. копія першої сторінки закордонного паспорту;
8. мотиваційний лист з обгрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (обсягом до 1,5 стор.).


Академічний рік:

Академічний рік в УВУ складається з двох семестрів – зимового та літнього, кожен з яких ділиться на два шеститижневі блоки. Приступити до навчання можна на початку кожного навчального блоку.

Тривалість зимового семестру 2016/17 рр.: перший навчальний блок – від 31 жовтня 2016 р. до 9 грудня 2016 р., другий навчальний блок – від 23 січня 2017 р. до 3 березня 2017 р.

Тривалість літнього семестру 2017 р.: перший навчальний блок – від 2 травня 2017 р. до 9 червня 2017 р. Другий навчальний блок – від 12 червня 2017 р. до 21 липня 2017 р.


Плата за навчання:

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання маґістерської роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.


Візове забезпечення:

Студенти УВУ на час навчання отримують студентські візи, які надають право на працю на території Німеччини (120 днів на рік). Випускники УВУ мають право на працевлаштування на території Німеччини.


Термін подачі документів:

Документи для вступу просимо надсилати за три місяці до початку семестру або відповідного навчального блоку на адресу:

Ukrainische Freie Universität
Barellistr. 9a
80638 München
Deutschland

За додатковою інформацією звертайтесь до секретаріату УВУ:

Ел. пошта: sekretariat@ufu-muenchen.de
Тел.: +49 89 99 73 88 30

або представника УВУ в Україні маг. Олександра Гриневича:

Тел.: +38 067 320 18 18

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І

DSC02549 OK KL

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І Передмова Роланда Піча. - Мюнхен, 2015. - Х+З86 с.