Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Факультет україністики


Факультет україністики

Факультет україністики створено в УВУ 1999 року. Як і два інші, «старші» за віком факультети Університету (філософський факультет і факультет державних і економічних наук), факультет україністики в складі своєї Професорської колегії об’єднує провідних учених з України, країн Євросоюзу, США, Канади.

Internationale Beziehungen KL2

Історія України, українська мова, українська література, інші українознавчі дисципліни в якнайширшому компаративному вимірі – осердя наукової й педагогічної діяльности факультету, який у різних аспектах своєї діяльности намагається втілити в життя одне з ключових завдань УВУ – стати провідним центром студій україністики в Західній Європі.

Навчаючись на маґістерських і докторських програмах факультету україністики, слухаючи лекції провідних україністів світу, пишучи свої маґістерські роботи й докторські дисертації, студенти нашого факультету з-поміж іншого також мають змогу скористатися унікальними збірками україністики бібліотеки й архіву УВУ.

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І

DSC02549 OK KL

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І Передмова Роланда Піча. - Мюнхен, 2015. - Х+З86 с.