Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

ФДЕН


Факультет державних та економічних наук

Факультет державних та економічних наук (ФДEН) інтегрує в собі широкий спектр академічних дисциплін, а саме: економіка, управління, політологія, соціологія, право й міжнародні відносини. Факультет пропонує студентам ефективні освітньо-професійні програми маґістерських і докторських рівнів з інтенсивним, методологічно обґрунтованим режимом навчання, завдяки якому студенти поглиблюють свої академічні знання та вміння, поліпшуючи тим самим своє позиціонування на престижних ринках праці. Поєднання кількoх дисциплін у рамках одного факультету дає змогу створювати оригінальні навчальні програми, наприклад, наскрізні програми з економіко - або політико-правничим профілем.

Викладницький склад нашого факультету складають експерти з міжнародним досвідом із країн Євросоюзу, США, Канади й України. Вони застосовують інноваційні методи навчання, відкривають нові перспективи на ключові питання, вміло поєднуючи науковий і дослідницький досвід з практичним ноу-хау.

ФДEН надає маґістерські та докторські дипломи з таких напрямків, як міжнародне й компаративне право, міжнародне бізнес-право, діяльність і організація підприємств, економіка, політологія. Ми приймаємо також кандидатів для здобуття ступеня габілітованого доктора з усіх дисциплін нашого факультету.

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І

DSC02549 OK KL

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І Передмова Роланда Піча. - Мюнхен, 2015. - Х+З86 с.