Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Покликання


Головна місія Українського Вільного Університету на сучасному етапі:

  • стати провідним науково-дослідним центром українознавчих студій в Євросоюзі, інтегратором української науки в європейський і світовий науковий простір, своєрідним інтелектуальним мостом між Україною, Німеччиною та країнами ЄС;

  • всебічно розвивати такі пріоритетні для університету галузі, як філософія, історія, політологія, європейське та міжнародне право, міжнародне економічне і комерційне право, міжнародні фінанси та економіка, вписати їх у сучасний європейський науковий дискурс;

2014 07 04 09.25.12 KL

  • відіграти роль важливого євроінтеграційного механізму для України, слугувати платформою для зустрічей і обміну думками, ідеями, а також досвідом, між політиками, державними чиновниками, представниками громадських організацій, бізнесменами, викладачами і студентами з України і країн ЄС;

  • стати джерелом формування нових інтелектуальних ідей та напрямків, центром виховання нового покоління професійних і патріотичних кадрів для України;

  • плекати високі ідеали академічної свободи, наукового пошуку, вільного від засилля ідеологічних маніпуляцій, прагматичних міркувань;

  • зберегти завдання й пріоритети УВУ, освячені національною традицією, понад 90-літньою історією УВУ, а також врахувати потребу вписання їх у контекст сучасного глобалізованого світу, відповідати на виклики часу, складну політичну й економічну ситуацію в сучасній Україні в тім числі;

  • бути відкритим до діалогу й конструктивної співпраці задля реалізації спільних наукових, освітніх і культурних проектів, метою яких є налагодження порозуміння і зближення України з країнами ЄС.

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І

DSC02549 OK KL

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І Передмова Роланда Піча. - Мюнхен, 2015. - Х+З86 с.