Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Магістерська програма «Міжнародні Відносини»

Міжнародні відносини – це багатопрофільна наукова галузь з теоретично-інформаційними та проблемно-орієнтованими підходами до політичних, економічних і правових питань як на глобальному, так і на регіональному рівнях.

iStock 68737509 XXXLARGE CRP KL

Дворічна магістерська програма Українського Вільного Університету в ділянці міжнародних відносин передбачає підготовку спеціалістів широкого профілю. Випускники УВУ, які успішно завершать програму, здобудуть ступінь магістра із зазначенням функціональної спеціалізації у ділянці міжнародного права, міжнародного бізнесу чи міжнародної політики та здобудуть ґрунтовні знання в сфері міжнародних відносин на перетині цих трьох галузей.

Передумови вступу:

Заявники програми «Міжнародні відносини» повинні мати:

  • диплом бакалавра із середнім балом не менше "В" (добре), або ж його еквівалент, який видано акредитованим ВНЗом;
  • достатній рівень знань англійської мови, який буде визначатися під час дистанційної співбесіди за допомогою Скайпу.

Програмні вимоги:

Студенти, які будуть зараховані на програму «Міжнародні відносини» (116 ECTS), повинні виконати такі курсові вимоги: здати 3 основні модулі, 6 трек-модулів, а також 2 додаткові модулі з бізнес-економіки, міжнародного права або політичних наук. По завершенні курсових вимог студенти здають іспит і приступають до написання магістерської роботи.

Основні модулі (18 ECTS)

• методологія (6 ECTS)

• макроекономіка (6 ECTS)

• мікроекономіка (6 ECTS)

Трек-модулі (36 ECTS)

• 2 модулі з бізнес-економіки (12 ECTS)

Вибір курсів з міжнародної торгівлі, міжнародного бізнесу, корпоративного управління, фінансів, міжнародного маркетингу, корпоративної стратегії, стратегічного управління, стратегічних рішень.

• 2 модулі у галузі міжнародного права (12 ECTS)

Вибір предметів з міжнародного публічного права, міжнародних фінансів, міжнародного арбітражу, міжнародного екологічного права, міжнародного корпоративного права, міжнародного фінансового права, міжнародного договірного права, європейського права.

• 2 модулі з політології (12 ECTS)

Вибір предметів із стратегічної безпеки, міжнародних відносин, курсу демократизація і пострадянські держави та Європейський Союз.

Для виконання курсових вимог є необхідним написання не менше двох незалежних досліджень.

Спеціалізовані модулі (12 ECTS)

• 2 додаткові курси в обраній спеціалізації: право, політологія або бізнес-економіка.

Заключний іспит (20 ECTS)

Заключний іспит – це оцінка знання студента з ділової економіки, міжнародного права та політології. Успішно зданий іспит є передумовою до написання магістерської роботи.

Магістерська робота (30 ECTS)

Студенти пишуть свою магістерську роботу з обраної спеціалізації: бізнес-економіка, міжнародне право чи політологія. Робота повинна мати не менше 60 сторінок тексту українською, англійською або німецькою мовою. За свою магістерську роботу студент мусить отримати позитивну оцінку двох рецензентів зі ступенем доктора філософії (або ж еквівалент), один з яких повинен бути керівником роботи.

Стажування

Для студентів, які успішно закінчать курсові вимоги та відповідатимуть критеріям роботодавця, програма передбачає відповідне стажування у Німеччині або Україні.

Трансферні кредити

Для завершення магістерки студентам зараховуються не більше ніж 4 модулі з акредитованого вищого навчального закаладу. Трансферні кредити погоджує декан Факультету державних та економічних наук.

Тривалість програми – 2 роки.

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2

ScanImage080 OK KL

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2. - Мюнхен: Український Вільний Університет, 2015. - 252 с.