Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Міжнародна конференція "Антикризові моделі суспільного розвитку"

Posted on 11/06/2015 by

З нагоди Всеукраїнського Дня науки та в інтересах обговорення й пошуку рішень актуальних проблем суспільного розвитку в нинішніх умовах кризових явищ на території сучасної Європи і оприлюднення результатів наукових досліджень, 20 травня 2015 року Західний науковий центр НАН України і МОН України спільно з Українським Вільним Університетом (Мюнхен, ФРН), Львівським університетом бізнесу та права, ГО «Львівський аналітичний дім» (Львів), Львівським форумом безпеки і розвитку провели міжнародну конференцію «Антикризові моделі суспільного розвитку» («Anti-crisis models of social development»). Зважаючи на складну соціально-політичну ситуацію в Україні, організатори вважали за доцільне провести конференцію у формі заочної.

Учасники конференції академічних, науково-дослідницьких й освітніх установ Німеччини та України приймали участь у секціях:

- кризові тенденції світового порядку та антикризові механізми міжнародного співробітництва;
- філософське осмислення кризових і трансформаційних процесів;
- кризові явища у сфері духовності й культури та шляхи їх розв'язання;
- особливості державного управління та місцевого врядування в кризових умовах;
- управління економікою та підприємствами в умовах криз;
- конфлікти та антикризові методи практичної психології;
- правові механізми подолання кризових явищ в суспільстві;
- педагогічні, інформаційні, соціальні засоби подолання гуманітарних наслідків соціальних криз.

Матеріали учасників конференції вийшли друком у науковому журналі «Психологічні виміри культури, економіки, управління».

Джерело: http://znc.com.ua/ukr/news/2013/201505_acmsd.php
Матеріали конференції: http://znc.com.ua/ukr/news/2013/201505_acmsd.pdf