Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи

Posted on 16/02/2015

Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1-3 липня 2012 р.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2014. - 251 с.

Фото

001 GR4