Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Франкіяна Василя Щурата: листи, статті, спогади

Posted on 27/11/2013

Франкіяна Василя Щурата: листи, статті, спогади/ [упорядкув., передм., коментарі та покажчики Л. Козак; наук. ред. Я. Мельник]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 212 с.+ вкл.

До збірника увійшли листи, наукові розвідки та мемуаристика Василя Щурата, що дає змогу простежити розвиток франкознавчої думки на прикладі одного автора, побачити один із способів інтерпретації феномена письменника. Це спільне видання УВУ, Львівського національного університету імені Івана Франка та Інституту українознавства ім.Івана Крип’якевича НАН України.

Фото

Frankiana