Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Річні загальні збори Професорської колегії і Рад факультетів УВУ

Posted on 05/07/2014 by

5 липня 2014 р. в УВУ відбулися річні загальні збори Професорської колегії й Рад факультетів УВУ, на яких після заслухання звіту ректора, деканів факультетів, канцлера і зав. бібліотеки було обговорено ряд важливих питань життєдіяльності Університету.

001 DSC01256 KL1

В цей день також відбулися загальні збори Товариства сприяння українській науці. Збори схвалили діяльність управи товариства за звітний період й обговорили плани діяльності товариства на найближчу перспективу. На передбачену статутом дворічну каденцію була обрана нова управа у складі: голова – проф. Міхаель Мозер, перший заступник голови – маґ. Іванна Ребет, другий заступник голови – проф. Бланка Єржабкова, члени управи: проф. д-р Ярослава Мельник та проф. д-р Франк Сисин. Проф. д-р Альберт Кіпа переобраний на посаду голови Контрольної комісії, до якої також увійшли маґ. Ірина Спєх та проф. Іван Мигул.

002 DSC01235 CRP KL2