Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

ACADEMIA IUNIORA

Posted on 05/11/2013


ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 1. Мюнхен: Український Вільний Університет, 2013. - 220 с.

До першого випуску збірника «ACADEMIA IUNIORA» Українського Вільного Університету увійшли матеріяли першої студентської наукової конференції УВУ «Проблеми та перспективи розвитку сучасних наукових досліджень» (Мюнхен, грудень 2012 року), а також розвідки молодих науковців з України, присвячені актуальним проблемам економіки, мененджменту, права, політології, культурології, літературознавства і мовознавства.

Редакційна колегія: Тамара Гундорова, Ярослава Мельник (відповідальний редактор), Іван Мигул, Міхаель Мозер, Марія Пришляк, Тетяна Пархоменко, Ольга Дуб, Христина Гарасимів (секретар).

Фото

Academia Iuniora Titelseite GR