Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Бібліотека Івана Франка: науковий опис

Posted on 28/06/2015

Бібліотека Івана Франка: науковий опис - К., 2015.- 720 с.

Іван Франко від часу навчання у гімназії й до кінця життя збирав бібліотеку, дбайливо зберігаючи її. Нині ця багатотисячна книгозбірня є складовою частиною архіву письменника у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

У зібранні, яке охоплює період від XVI до початку ХХ століття, представлено видання понад двадцятьма мовами з різноманітних галузей знань. Бібліотека зберігає свідчення невтомної роботи письменника над текстами, автографи його творів та етнографічних записів. У другому томі науковий опис книжок з порядковими домерами 1201-2600.

В Україні видання наукового опису особистої бібліотеки здійснюється вперше.

Фото

DSC02584