Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Олексій Хаб’юк. Концептуальні основи медіа-економіки

Posted on

Олексій Хаб’юк. Концептуальні основи медіа-економіки: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Український Вільний Університет, 2012. – 180 с.

У монографії вперше розробляється комплексна наукова база медіа-економіки як галузі науки та обґрунтовуються передумови для її практичного застосування. На основі історичних, міждисциплінарних підходів і глибокого аналізу напрацювань західної науки у сфері медіа-економіки систематизовано понятійний апарат та визначено структуру медіа-економіки.

Видання призначене для науковців. Економістів, медіа-менеджерів, студентів, які здобувають фахи журналістів, економістів, працівників, усіх, хто прагне збагнути особливості сучасного ринку інформації.

Фото

ScanImage103 OK