Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І

Posted on 30/06/2015

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І Передмова Роланда Піча. - Мюнхен, 2015. - Х+З86 с.

Це перша публікація хрестоматії «Грецька філософія до Платона» Дмитра Чижевського, яка містить українські переклади численних текстів з історії давньогрецької філософії.

Хрестоматія була укладена 1926 р. як збірник вправ для студентів Українського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі.

Фото

DSC02549 OK